Struktura Firmy

Prezes Zarządu: mgr Ryszard Zatorski
* ekonomista
* w spółce od 2019 r.

Przew. Rady Nadzorczej (3-osobowej): mgr Miłosz Kolbuszewski
* ekonomista