Informacje kontaktowe

Sekretariat
Telefon : 0-42-684-70-07
Telefon : 0-42-681-91-18
FAX : 0-42-684-82-99
E-mail : prezes@arelan.com.pl

Kierownik Działu Sprzedaży
Teresa Naczk
Telefon : 0-42-640-32-06
FAX : 0-42-684-69-64
E-mail : zbyt@arelan.com.pl
Dział Sprzedaży
Anna Świebodzińska
Telefon : 0-42-640-32-08
Dział Zatrudnienia i Płac
Telefon : 0-42-681-91-89
Dział Organizacyjno-Prawny
Telefon : 0-42-681-09-68
Sklep Zakładowy
Telefon : 0-42-684-06-29
E-mail : sklep@arelan.com.pl

Adres pocztowy

Firma Arelan S.A.
93-008 ŁÓDŹ ul. RZGOWSKA 17a
Telefon:0-42-684-70-07
FAX:0-42-684-82-99

Lokalizacja