ODPADY Z PRODUKCJI PRZĘDZ I WŁÓCZEK

W wyniku produkcji przędz i włóczek powstają poniższe rodzaje odpadów:

1) Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych( kod 04 02 22 ):
 • końce
 • - surowe
 • - czarne
 • - różne kolory
 • plątanka
 • - surowa
 • - czarna
 • - różne kolory
2) Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych(kod 04 02 21):
 • odpady z pneumofili
 • - surowe
 • - czarne
 • - różne kolory
Zgodnie z nowymi przepisami Ministra Środowiska, osoby zainteresowane
zakupem odpadów winny posiadać >>Decyzję<< zezwalającą
na prowadzenie działalności w zakresie transportu, zbierania
i odzysku - recyklingu odpadów.